Havukosken koulun opetustilat muutettiin uuden opetussuunnitelman mukaisiksi

Vantaalla sijaitseva Havukosken koulu otettiin käyttöön peruskorjauksen valmistuttua elokuussa 2019. Kesäkuussa 2018 alkaneen peruskorjauksen yhteydessä uusittujen taloteknisten järjestelmien lisäksi myös tilat uudistettiin vastaamaan uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Tilojen muunneltavuutta lisättiin ja opetustiloja laajennettiin väliseiniä purkamalla

Tilamuutoksilla luotiin aiempaan verrattuna enemmän erilaisia tiloja ja samalla tilojen monikäyttöisyyttä lisättiin. Rakennukseen muodostettiin avarampia isoja opetustiloja väliseiniä purkamalla, mikä helpottaa tilojen monipuolisempaa käyttöä. Avoimiin opetustiloihin valittiin yhdessä käyttäjien kanssa siirreltäviä ja eri tavoin yhdisteltäviä irtokalusteita tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista tilan muunneltavuutta. Myös alkuperäisiä opetustilakokoja säilytettiin niin, että rakennuksessa säilyy mahdollisuus myös perinteisempään luokkaopetukseen.

Auditorion näyttämö muuttui monikäyttötilaksi ja musiikkiluokka siirrettiin auditorion yhteyteen

Ruokalan vieressä sijaitsevan auditorion näyttämöä laajennettiin ja se jaettiin kahteen osaan ääntäeristävällä jakoverholla. Laajennuksen avulla näyttämö voi toimia samanaikaisesti näyttämönä, opetustilana tai ruokalana. Tilaan saatiin tuotua ylempien kerrosten väliseinien aukotuksella myös luonnonvaloa. Näillä ratkaisuilla saatiin lisätilaa aiemmin ahtaaseen ruokalaan ja samalla mahdollistettiin näyttämön monipuolisempi käyttö myös opetustarkoituksiin.
Musiikkiluokka siirrettiin toisesta siivestä näyttämön yhteyteen. Siirron avulla musiikkiluokka ja soitinvarasto saatiin palvelemaan näyttämön tarpeita. Musiikkiluokka suunniteltiin huoneakustiikaltaan musiikinopetukseen sopivaksi ja rakenteiltaan hyvin ääntäeristäväksi tilaksi kelluvin lattioin ja tila tilassa -rakentein yhdessä akustiikkasuunnittelijan kanssa. Auditorion ympäristöön saatiin muodostettua kokonaisuus, jossa tilat voivat palvella monipuolisesti toisiaan.

Koulu muutettiin kengättömäksi ja samalla parannettiin huoneakustiikkaa

Tilamuutosten lisäksi myös tilojen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä lisättiin muuttamalla toiminta kengättömäksi ja parantamalla tilojen akustiikkaa. Kengätöntä koulua varten sijoitettiin sisäänkäyntien yhteyteen uudet kengänsäilytystilat, joissa kengille on omat säilytyshyllynsä. Opetustilojen ja opettajanhuoneiden lattioihin suunniteltiin tekstiilimatot, mikä vähentää kalusteiden siirtelystä syntyvää melua ja lisää tilojen käyttömukavuutta ilman kenkiä. Tilojen huoneakustiikkaan suunniteltiin akustiikkasuunnittelijan kanssa parannuksia lisäämällä ääntä vaimentavia pintoja niin, että jälkikaiku ja puheen erotettavuus sopivat mahdollisimman hyvin oppimisympäristöille.

Peruskorjaus ja taloteknisten järjestelmien uudistus suunniteltiin tietomallintamalla

Rakennus laserkeilattiin ja vanhojen rakenteiden ja talotekniikan sijainnit kartoitettiin suunnittelun alkuvaiheessa. Keilauksen ja kartoituksen avulla rakennuksesta tehtiin 3d-tietomalli, jonka pohjalta toteutettiin kaikki suunnittelu rakenteista taloteknisiin järjestelmiin. Mallintamisella voitiin katsoa sopivimmat reitit ilmanvaihtokanaville ja muulle talotekniikalle, ja mallista oli myös paljon hyötyä työmaalla esimerkiksi asennusjärjestyksiä mietittäessä.

Pihasuunnittelussa kuunneltiin oppilaita

Vantaan kaikki koulut ovat Liikkuvia kouluja. Se tarkoittaa, että koulujen toiminnassa toteutetaan liikkumista useilla eri tavoilla. Samaa ajattelutapaa noudattaen toteutettiin yhdessä Liikkuva koulu -projektikoordinaattorin kanssa kysely oppilaille oppilaiden tarpeista pihan toimintoihin liittyen. Kyselyn perusteella valittiin välinevaihtoehtoja, joista oppilaat saivat äänestää suosikkinsa. Pihan toteutus tehtiin oppilaiden äänestyksen mukaan.

Valokuvat Aalto Photography

Jätä kommentti