Loading...
Inventointi ja hankkeen valmistelu2019-01-04T10:02:58+00:00

Rakennusten inventointimallinnus

Korjaussuunnittelun avuksi voidaan tehdä rakennusten lähtötilannetta vastaava tietomalli. Tätä tietomallia kutsutaan inventointimalliksi. Inventointimallia voidaan hyödyntää rakennuksen käyttökustannusten hallinnassa, peruskorjaussuunnittelussa tai purkamisessa. Inventointimalli voidaan tehdä olemassaolevien piirustusten pohjalta tai erillistä pistepilvimallia hyväksi käyttäen.

Havukosken koulu

Rakennusoikeuslaskelmat ja tontinkäyttösuunnitelmat

Ennen varsinaista rakennussuunnittelua tai olemassa olevien rakennusten korjausuunnittelua voidaan selvittää tontilla käytettävissä oleva rakennusoikeus. Vaihtoehtoisten tontinkäyttösuunnitelmien avulla voidaan arvioida käytettyä rakennusoikeutta ja saatua hyötyalaa.

Soljan lastentalo

Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelulla pyritään määrittelemään tavoitteet hankkeelle. Hankesuunnitelma sisältää tilaohjelman ja kustannusarvion lisäksi usein myös luonnoksia ja havainnekuvia hankkeesta. Hankesuunnitelma toimii päätöksenteon pohjana varsinaisen suunnittelun aloittamisessa.

VTS Piikahaka

Ideointi ja havainnekuvat

Hankkeen alkuvaiheessa tarvitaan usein hankeideaa havainnollistavia suunnitelmia tai ideoita tontinkäyttöön, tilojen sijoitteluun tai arkkitehtuuriin liittyen. Tähän tarkoitukseen tuotamme idealuonnoksia ja havainnekuvia, joiden avulla hankeideaa voidaan markkinoida heti alusta alkaen havainnollisesti.

Kurikan Kampuksen asuntola

Palvelut