Närpes högstadieskola – Suunnitteilla uusi yläkoulu Närpiöön

2020-09-17T06:11:35+00:0017 syyskuun, 2020|

Referat på svenska i slutet av stycket.

Närpiön uuden yläkoulun suunnittelu etenee. Kesän aikana kohde sai rakennusluvan ja rakentamisen on määrä alkaa loppuvuodesta 2020. Koulutontilta on purettu uudisrakennuksen paikalta vanha opettajien asuntola, ja nykyinen yläkoulurakennus on käytössä kunnes uusi koulu valmistuu. Tähän asti palvelleen koulurakennuksen korjaaminen olisi tullut kalliiksi, ja uudisrakennuksen myötä oppimisympäristöt päivitetään vastaamaan tämän päivän sekä tulevaisuuden tarpeita.

Rakennuksen rungossa yhdistyvät puu ja betoni

Arkkitehtonisena tavoitteena oli luoda Mosebacken mäen päällä sijaitsevalle tontille vetovoimainen ja näyttävä, mutta ilmeeltään rauhallinen koulurakennus, joka kokoaa ympärilleen tontin monimuotoisen rakennuskannan. Rakennuspaikka sijaitsee rinteessä, jonka sisään osa tiloista on sijoitettu – näin rakennusmassa muodostui 2,5-kerroksiseksi. Rakennuksen runko on suunniteltu hybridiksi, joka koostuu kantavasta betonirungosta ja CLT-puuelementtiseinistä. Puun käyttö rakennusmateriaalina oli tärkeä lähtökohta, joka haluttiin tuoda esiin paitsi rungossa, myös näkyvissä pintamateriaaleissa. Betonirungon yhdistäminen puuhun edesauttoi avoimempien tilojen suunnittelua mahdollistaen suuremmat palo-osastot, ja lisäksi sisätiloissa paljaiden puupintojen näkyviin jättäminen voidaan toteuttaa ilman erillistä palosuojausta.

Puumateriaali korostuu sisä- ja ulkotiloissa

Hallitsevana visuaalisena tekijänä sisätiloissa tuleekin olemaan CLT-elementtien näkyviin jätetyt puupinnat. Puu näkyy myös ulospäin: julkisivuverhoilu toteutetaan mustaksi sävytetyllä pystylaudoituksella. Rakennuksen ulkoarkkitehtuuria korostaa taitteinen harjakatto, jonka muodot toistuvat sisällä korkean aulatilan katossa. Veistoksellinen kokonaisuus tulee näkymään kauas mäen päältä, ja on omiaan luomaan alueelle omaa identiteettiä.

Monipuolisia oppimisympäristöjä tulevaisuuden tarpeisiin

Oppimisympäristöt on suunniteltu palvelemaan joustavasti perinteisempää luokissa tapahtuvaa opettamista, sekä avoimissa aulamaisissa tiloissa ja pienemmissä ryhmätiloissa tapahtuvia oppimistilanteita. Tilajako onkin yhdistelmä klassisia luokkahuoneita sekä avoimia oppimisympäristöjä, joissa monipuolisilla irtokalusteilla voidaan tiloja muunnella erilaisiin tarpeisiin. Lasiseinäiset ryhmätilat mahdollistavat työskentelyn pienryhmissä säilyttäen visuaalisen yhteyden, tai ne voidaan sulkea verhoilla keskittymistä vaativiin tehtäviin. Aulatiloissa on pyritty avaamaan näköyhteyksiä ja luomaan avaruuden tuntua kerrosten välisillä korkeilla tiloilla.

Planerandet av Närpes högstadieskola framskrider! Byggnaden har fått byggnadslov och byggandet är planerat att påbörjas i slutet av år 2020. Med nybyggnaden får högstadiet moderna och mångsidiga lärmiljöer i en byggnad som till stora delar består av trä. Högstadiebyggnaden har en svart träfasad och en karaktäristisk takform, som ger byggnaden ett modernt formspråk till vilken den klassiska fönsterindelning ger stillsamhet och lugn.

Byggnadens ytterväggar är av trä-element konstruerade med CLT-teknik och trä har också betonats i inanför byggnaden med många träytor i inredningen. Den bärande stommen är av betong vilket möjliggjorde en öppnare planlösning med större brandområden och flere flexibla mellanväggskonstruktioner.

Aiheesta muualla: Klassiskt och modernt – Närpes nya högstadieskola fångar blicken med svart fasad (Syd-Österbotten 8.8.2020)

Oppilaitokset ja päiväkodit
Uudisrakennuksen suunnittelu