Orimattilan yhteiskoulu2022-11-07T12:49:59+00:00

Orimattilan yhteiskoulu, Orimattila

Orimattilan yhteiskoulu koostuu purettavan koulurakennuksen paikalle rakennettavasta uudisosasta sekä osittain peruskorjattavasta Erkko-lukiosta. Yhteiskoulun uudet tilat sijoittuvat pääosin rakennettavaan uudisrakennukseen. Osa tiloista sijoittuu Erkko- lukion puolelle, minkä tiloja on ollut jo nykyisin yhteiskoulun opetustoiminnan käytössä. Yhteiskoulun toimintoja tukevia tiloja sijoitetaan Erkko-lukion pohjakerrokseen sekä 1. kerrokseen. Tilat peruskorjataan palvelemaan sinne sijoitettavia opetustoimintoja. Uuden koulun tilat suunnitellaan palvelemaan 530 oppilaan opetustoimintaa. Tilat on suunniteltu muuntojoustaviksi, jolloin tiloja voidaan tulevaisuudessa pienin muutoksin hyödyntää erilaisten ikäluokkien ja ryhmäkoko- jen käyttötarkoituksiin.

Arkkitehtuuriltaan uudisrakennus on Erkko-lukion kanssa samaa 50-luvun henkeä: klassisen yksinkertainen, suorakaiteen muotoinen massa harjakatolla. Uudisosan julkisivu ja puhtaan valkoinen ruukintiili, sisäänkäynneissä puuta. Tilat sijoittuvat symmetrisesti, korkean keskeistilan ympärillä ovat sivuaulat, joiden ympärillä luokkatilat. Sisämateriaalina korostuu betoni, puuta on käytetty ovissa ja kaiteissa.

Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu

Laajuus: Uudisosa 4 240 brm2, peruskorjaus 1 500 brm2

Valmistuu: Peruskorjaus 2023, uudisosan rakentaminen alkaa 2023

Peruskorjauksen tai laajennuksen suunnittelu
Uudisrakennuksen suunnittelu
Oppilaitokset ja päiväkodit