Raaseporin mielenterveyskeskus2019-01-04T12:05:18+00:00

Raaseporin mielenterveyskeskus, Raasepori

Nykyisen sairaala-alueen yhteyteen toteutettu uudisrakennus yhdistää eri puolilla Raaseporia sijaitsevat psykiatrisen erikoissairaanhoidon toiminnot. Rakennus palvelee myös Raaseporin kaupungin perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaita.

Tilaaja: Raaseporin kaupunki, Sisäiset palvelut sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS

Laajuus: 2 906 brm2

Valmistunut: 2017

Terveydenhuolto- ja liikuntarakennukset
Uudisrakennuksen suunnittelu