Toisen asteen oppimis- ja valmennuskeskus Kruunu etenee Hyvinkäällä

Hyvinkään Kauppalankadun ammattioppilaitoskokonaisuus harppoo eteenpäin. Kauppalankatu 16:ssa valmistuneessa uudisrakennuksessa on marraskuussa 2021 aloitettu kuvallisen ilmaisun sekä matkailu-, ravintola- ja cateringalan opetus. Sen naapurissa Kauppalankatu 18:ssa on meneillään vanhan osan peruskorjaus, jonka valmistuessa Kruunu tulee olemaan liiketoiminta-, taide-, palvelu- ja matkailu- sekä turva- ja hoiva-alojen kampuskokonaisuus.

Kampusalue on suunniteltu yhtenä kokonaisuutena

Ammattikoulu Hyrian peruskorjattava rakennus (K18) yhdessä uudisrakennuksen (K16) kanssa muodostavat Hyvinkään Kauppalankadulle uuden kampusalueen kokonaisuuden. Uudisrakennuksen ja peruskorjauksen suunnittelua tehtiin osittain rinnakkain, jolloin monipuolinen tilapaletti ja toiminnot muovattiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi alun luonnoksista lähtien. Saman suunnittelijaryhmän yhteistyö molemmissa rakennushankkeissa varmistaa viimeistellyn ja laadukkaan lopputuloksen aina yhteistä pihaa ja sisustusta myöten.

Suunnittelun tavoitteena on ollut kaupunkikuvallisen ilmeen kohottaminen sekä toiminnallisuuden parantaminen

K18:n peruskorjaus käsittää paitsi rakennusteknisen uudistuksen, myös kaupunkikuvallisen ilmeen kohottamisen. Uuden kampusalueen rakentumisen myötä oli tärkeää, että ulkoarkkitehtuurin profiilia nostetaan julkisivu- ja vesikattokorjauksen yhteydessä, ja että oppimisympäristöjä parannetaan toiminnoiltaan ammattikoulun muuttuviin tarpeisiin. Tilojen sijoittelua, toiminnallisuutta ja materiaali- ja kalustevalintoja on suunniteltu yhdessä käyttäjäorganisaation kanssa lukuisissa käyttäjäpalavereissa.

Kampusalue tarjoaa käyttäjilleen viihtyisyyttä

Uudisrakennuksen puujulkisivun korkea lasiseinä pitää sisällään monikerroksisen aulatilan, josta avautuu näkymät paitsi kampuksen yhteiselle sisäpihalle kohti K18:aa, myös sen takapuolella sijaitsevalle metsäiselle puistoalueelle. Koko kampuksen suunnittelussa on tavoiteltu viihtyisyyttä, jota tuovat puupintojen lämpö sekä neutraali värimaailma. Rakennusten pelkistetyn yhtenäinen muotokieli, harkitut materiaalit ja toimiva akustiikka luovat perustan kutsuvalle oppimisympäristölle.
Havainnekuvat: Le Anh Huy